Sunday, 4 September 2016

MOFA Business Coaching

MOFA : Marketing + Operation + Finance + Admin

Apakah Subjek Utama dalam Modul MOFA?
+ Strategi Mengapai Visi dan Misi serta Objektif Perniagaan
+ 9 Strategi Layar Merah merepuh Samudera bergelora.
+ 5 Modul Komprehensif untuk melonjakkan GROW Dan GET.
+ Integrated Marketing dan MAGIC Sales
+ Business RoadMap 2016

BizCoach Din Deraman
Bersama Para Usahawan Industri Asas Ternakan
MOFA Business Coaching


Apakah Manfaat dari sesi MOFA Business Coaching?
+ Anda menemui Ramuan Ramuan baru untuk merawat sendiri 4 penyakit serangkai yang sedang merebak dalam syarikat sendiri.
+ Anda semakin bijak Memilih Dan Mengurus keutamaan syarikat.
+ Anda semakin bijak membuat Pilihan Dan semakin berani mengambil Keputusan.
+ Anda semakin tahu Banyak solusi Dan semakin jelas Peta perjalanan.
+ Anda mahu apa lagi?

Sesi Personal Coaching
oleh BizCoach Din Deraman
Diagnosis & Solution For Your BusinessNo comments:

Post a Comment